Blir ALDRI større enn at vi klarer å følge opp hvert enkelt medlem.

Her er det satt av plass til en artikkel som kan benyttes etter Klubbenes eget ønske og behov. Bilder, tekst, annonser o.l

Nyheter fra Safe.no

SAFE SONGA sin hjemmeside er operativ igjen.

02.10.2014 av Egil Bjørgås
Etter litt omstruktureringer av oppgaver i styret grunnet tidsbegrensninger, så vil SAFE Songa sin hjemmeside være operativ i fra 1.Okt 2014.

Klubbens Vervekampanje

 

Ankesak om nattillegg opp i lagmannsretten i juni

02.10.2014 av Ole Bjørn Moldskred
Ankesaken om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget i 18 bedrifter i NR-området kommer opp for Gulating lagmannsrett 4. – 6 juni neste år . SAFE og Industri Energi tapte i tingretten, men mener dommen var feil.

SAFE støtter Ptils forslag til nytt regelverk for livbåter

01.10.2014 av Ole Bjørn Moldskred
I en høringsuttalelse til Ptil gir SAFE tilslutning til de foreslåtte endringene i petroleumsregelverket med sikte på å rette opp manglene ved dagens livbåtsikkerhet. Samtidig tar SAFE avstand fra NOG's mediakampanje mot forslaget til nye regler.

 
 

Forsikringsavtaler

24.10.2013 av admin admin
Gjenom de gode avtalene som er forhandlet frem, har vi YS-medlemmer veldig gode priser og rabatter hos Gjensidige. Gjensidige vet om våres forsikringer hos Songa Offshore, sånn at de vet hva du trenger og ikke trenger. Kontaktpersonene står nederst... Forsikringsavtaler

 
 

Vertikal Helseforsikring

24.10.2013 av
Som ansatt i Songa Offshore er du forsikret i Vertikal Helseforsikring. Jeg vil dele med meg av informasjon som vi fått sendt ut av Vertikal.